Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Kommunal rehabilitering

Lovgrundlag, definition af rehabilitering og kerneopgaven, tværfaglighed, kontaktperson-funktion og evidens.

Københavns Kommune tilbyder rehabiliteringsforløb i henhold til Sundhedslovens §119 om patientrettet forebyggelse og § 140 om genoptræning. Forløb tilrettelægges, så de opfylder 'Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft'.

I centret arbejdes med rehabilitering ud fra WHO’s definition (oversat af Sundhedsstyrelsen): Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. 

Kerneopgaven

Centret ønsker at bidrage til, at kræftpatienter og deres pårørende bevarer eller fremmer livskvalitet under og efter kræftsygdom og behandling. Rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed sammensættes af fysiske, psykiske og sociale elementer og har til formål, at den enkelte borger:

  • Fremmer og/eller bevarer sin livskvalitet
  • Bliver i stand til at deltage i hverdagslivet i den udstrækning, det er muligt
  • Genvinder sit tidligere funktionsniveau eller opnår det bedst mulige
  • Reducerer sine bivirkninger og forebygger eventuelle senfølger 
  • Bliver i stand til at leve med evt. kronisk sygdom eller senfølger