Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Samtale med kontaktperson

Når du går i et rehabiliteringsforløb i centret, får du en kontaktperson, der følger dig gennem hele dit forløb.

Når du starter i et forløb, får du en fast kontaktperson, der følger dig fra start til slut. Du kan tale med din kontaktperson om de ting, der fylder hos dig. Din kontaktperson vil give dig den støtte og vejledning, du har brug for. Det er jer der sammen aftaler hvilke tilbud i centret, der er relevante for dig.

Indledende samtale

Til den indledende samtale vil du møde din kontaktperson. Vi sender et elektronisk spørgeskema, som du skal besvare inden samtalen, så du og din kontaktperson har fokus på de ting, der fylder hos dig. Du kan få hjælp til at udfylde spørgeskemaet i vores café, hvis du har brug for det. Den indledende samtale varer ca. én time. Det kan være en god idé at have en pårørende med. Formålet med den indledende samtale er at lave en plan for dit forløb. Du aftaler med din kontaktperson hvilke tilbud i centret, der er relevante for dig, og hvornår du skal starte. 

Opfølgende samtale

Afhængigt af din situation og dine behov har du og din kontaktperson efterfølgende løbende kontakt. Måske er der brug for at justere dit forløb undervejs. 

Afsluttende samtale

Når dit forløb er ved at være færdigt, får du tilbudt en afsluttende samtale med din kontaktperson. Her taler I om, hvad du har fået ud af dit forløb i centret, og hvordan du bedst fastholder eventuelle nye vaner.