Psyko-sociale senfølger

Som hoved-halskræftpatient kan du opleve ændringer i hverdagslivet som følge af psyko-sociale senfølger.

Ændret udseende

Dit udseende kan ændre sig efter operation og strålebehandling. Ændringerne kan skyldes ar, lammelser i ansigt, fjernede knogler, hud og væv. Ændringerne er synlige, og derfor kan det have en betydning for, hvordan du bliver opfattet af andre, og hvordan du ser dig selv. Mange oplever, at det påvirker livskvalitet og det sociale liv.

Træthed

Alle kræftpatienter har risiko for at udvikle træthed. Man mangler energi og føler sig fysisk og psykisk udmattet. Trætheden kan skyldes sygdom og behandling, men også at man ikke bevæger sig nok, ikke spiser og drikker nok og sover dårligt. Træthed kan give problemer med hukommelse og koncentration.

Søvn

Mange oplever søvnproblemer, som kan skyldes gener fra behandlingen. Det kan også skyldes, at der dukker bekymringer om sygdommen op, når man skal sove. Bekymringer udløser stresshormoner, som kan holde dig vågen. 

Hukommelse og koncentration

Alle med kræft kan få problemer med at huske, koncentrere sig, finde ordene, planlægge, lære nyt og multitaske som følge af kræftbehandlingen og den langvarige belastning, man som kræftpatient er udsat for.

Det kan hjælpe at følge nogle enkle råd:

  • Få pulsen op. Træning forbedrer din koncentrationsevne, indlæring og hukommelse.
  • Sørg for at holde pauser, og lav nogle aktiviteter, der giver dig energi. Det er med til at sænke stressniveauet.
  • Sørg for at få en god nattesøvn.
  • Skab struktur i hverdagen, og lav nogle huskestrategier for dig selv
  • Lav lidt enkel genoptræning af hjernen hver dag, fx sudoku, kryds og tværs, vendespil osv. Du kan også finde app’s og programmer på nettet, der træner hjernen.

Angst og depression

Der er større risiko for at udvikle angst og depression, når man har haft en kræftsygdom.

Der er størst risiko for at få angst og depression inden for de første to år, men det kan også opstå op til 10 år efter kræftdiagnosen. Symptomerne kan kræve behandling. Husk at tale med din læge om, hvordan du har det.

Seksualitet

Nærhed, intimitet og seksualitet kan være påvirket på grund af bivirkninger og senfølger. For mange er nærheden sat på pause i behandlingsforløbet.

Mange hoved-halskræftpatienter har mundtørhed, sejt slim og ømhed i munden og større risiko for lugtgener. Det har for mange betydning for lysten til samvær, kram, kys og seksualitet.

Læs mere om intimitet og nærhed

Arbejdsevne

De mange bivirkninger og senfølger kan gøre det svært at vende tilbage til arbejdet. Det er vigtigt, at du har en god dialog med din leder i løbet af sygdomsforløbet, så du kan få hjælp til at vende tilbage til dit arbejde.

Læs mere om at vende tilbage til arbejdet

Ensomhed

Nogle hoved-halskræftpatienter isolerer sig, fx fordi udseendet er ændret, og det er svært at kommunikere og spise. Det er vigtigt, at du taler med dine nærmeste og så vidt muligt deltager i de aktiviteter, du plejer.

Læs om det sociale liv med og efter hoved-halskræft

Pelle er tidligere patient, og her kan du høre om nogle af hans oplevelser.

Lydfil: Pelle fortæller