Hjælpemidler

Der findes hjælpemidler og redskaber, der kan være en hjælp for dig, hvis du har problemer med at spise, drikke og synke.

Der er udviklet hjælpemidler, der kan gøre det nemmere for dig at spise, drikke og synke. Det er vigtigt, at du får vejledning fra en ergoterapeut, som kan hjælpe med at udvælge hjælpemidler, der passer dig. Du kommer i kontakt med en ergoterapeut, hvis behandlende afdeling eller egen læge laver en genoptræningsplan.

Spiseredskaber

Der findes spise- og drikkeredskaber, der kan gøre det nemmere for dig at spise efter hoved-halskræft og behandling. En ergoterapeut kan hjælpe med at udvælge relevante spise- og drikkeredskaber for dig. Det kan fx være skeer eller krus, der er designet, så det kan være en hjælp til dig, der fx har nedsat mundåbning. For nogen kan sugerør også være en hjælp.

TheraBite

Efter operation eller strålebehandling, er det vigtigt at lave mundåbningsøvelser. Hvis du ikke mærker effekt ved øvelserne, kan du bruge en TheraBite. Det er et træningsredskab til dig, der har nedsat mundåbning.

Er du interesseret i at afprøve en TheraBite, kan du henvende dig til behandlende afdeling eller spørge hos din kommune. I nogle kommuner er det muligt at få bevilliget redskabet som et hjælpemiddel. Der skal være tale om et varigt behov.

Mundøvelser

De fleste hoved-halskræftpatienter har gavn af at udføre mundøvelser. Her finder du en app med øvelser til tunge, kæbe og hals.

Siddestilling

Din siddestilling har stor betydning, når du skal spise, drikke og synke. En ergoterapeut kan vejlede dig i, hvilken siddestilling der er den rigtige i din situation.

Madens konsistens

Der er stor forskel på konsistensen i madvarer. Noget mad er bedre og lettere at spise end andet for dig, der har eller har haft hoved-halskræft.

Ergoterapeuten foretager typisk en synkevurdering. Den viser, hvilke former for konsistens du kan indtage sikkert, så du undgår fejlsynkning. En ergoterapeut eller diætist kan give overblik over forskellige former for konsistens. Vær opmærksom på, at smag også har en betydning. Smage som stærkt og bittert gør fx ofte ondt i munden, men det varer ikke nødvendigvis ved.

Læs mere om spisning efter endt behandling