Samtaler med din kontaktperson

Når du går i et rehabiliteringsforløb i centret, får du en kontaktperson, der følger dig gennem hele dit forløb.

Når vi modtager din henvisning til et forløb i centret, tildeler vi dig en kontaktperson, der følger dig fra start til slut i dit forløb. Din kontaktperson kan være uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller diætist.

Indledende samtale

Til den indledende samtale vil du møde din kontaktperson, som sammen med dig afdækker og vurderer dine rehabiliteringsbehov. Sammen laver I en plan for dit forløb i centret, med de tilbud, der er relevante for dig.

Inden den første samtale skal du besvare et spørgeskema. Det sikrer, at samtalen handler om det, der er vigtigt for dig. Vi sender et link via Digital Post. Det giver dig og din kontaktperson mulighed for at fokusere på de ting, der fylder hos dig. Du kan få hjælp til at udfylde spørgeskemaet i vores café, hvis du har brug for det.

Den indledende samtale varer ca. én time. Det kan være en god idé at have en pårørende med.

Opfølgende samtale

Afhængigt af din situation og dine behov har du og din kontaktperson løbende kontakt, mens du er tilknyttet centret. Måske er der brug for at justere dit forløb undervejs ved en opfølgende samtale.

Inden den opfølgende samtale skal du igen besvare et spørgeskema. Det sikrer, at samtalen handler om det, der er vigtigt for dig. Vi sender et link via Digital Post.

Afsluttende samtale

Når dit forløb er ved at være færdigt, får du tilbudt en afsluttende samtale med din kontaktperson. Her taler I om, hvad du har fået ud af dit forløb i centret, og hvordan du bedst fastholder eventuelle nye vaner. 

Evalueringen af dit forløb tager udgangspunkt i din oplevelse af forløbet i centret, og hvordan tilbuddene har understøttet de behov, du har haft.

Inden den afsluttende samtale skal du igen besvare et spørgeskema. Det sikrer, at samtalen handler om det, der er vigtigt for dig. Vi sender et link via Digital Post.

Din evaluering af forløbet og centrets tilbud er meget vigtig for os, så vi hele tiden kan forbedre os og sikre relevante tilbud.

Link til spørgeskema

Det er vigtigt, du udfylder et spørgeskema i forbindelse med din indledende, opfølgende eller afsluttende samtale med din kontaktperson. Det sikrer, at samtalerne handler om det, der er vigtigt for dig.

Sådan benytter du centret

I Center for Kræft og Sundhed har vi mange forskellige tilbud. Læs mere om, hvordan du benytter centret.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til tilbuddet, er du altid velkommen til at kontakte os.