Formidling på konferencer

Center for Kræft og Sundhed deltager på danske og internationale konferencer, hvor vi formidler resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter. Se vores bidrag til forskellige konferencer.

Rehabilitering af borgere med senfølger efter kræft 

Rikke Daugaard og Dorte Hofland, DBCG seminar 2023

Are all patients included when using patient reported outcomes in primary healthcare cancer rehabilitation?  A cross-sectional study 

Sine Rossen, Mette Sandager, Dorte Hofland, Claus Vinther Nielsen og Thomas Maribo, Klinisk Kvalitet 2023, Aalborg

A framework for quality improvement. Experiences from the Copenhagen Centre for Cancer and Health.

Karen Trier, Mette Sandager og Dorte Hofland, International Forum on Quality and Safety in Healthcare Copenhagen, 2023

Communication to general practitioner. Experiences from the Copenhagen Centre for Cancer and Health.

Carina Wedell Andersen og Dorte Hofland, International Forum on Quality and Safety in Healthcare Copenhagen, 2023

Holistic nature-based cancer rehabilitation. Experiences from the Copenhagen Centre for Cancer and Health – a municipal setting

Carina Wedell Andersen & Maria Fray, The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2022

Online rehabilitative services for cancer patients during the COVID-19 pandemic. Experiences from the Copenhagen Centre for Cancer and Health - a municipal setting

Sine Rossen, Carina Wedell Andersen & Rikke Daugaard, The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2022 

Early initiated postoperative rehabilitation prevents a temporary deterioration in fatique and HRQoL in patients with operable lung cancer: A randomized trial

Maja Schick Sommer, Jette Vibe-Petersen, Morten Quist. ICPTO 2021

eHealth literacy in a municipality-based cancer rehabilitation setting

Sine Rossen, Mathias Ried-Larsen, Jesper Frank Christensen, Jette Vibe-Petersen, Lars Kayser. 24th Rehabilitation World Congress 2021

Social equity in cancer rehabilitation – experiences from the City of Copenhagen

Carina Wedel Andersen, Jette Vibe-Petersen, Berit Christensen. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2018 

A cross-sectional study of Health technology readiness of citizens referred to rehabilitation in the Copenhagen Centre for Cancer and Health

Sine Rossen, Jette Vibe-Petersen et al. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2018

Undersøgelse af eSundheds-kompetencer blandt brugere af CKSK

Vibe-Petersen J, Trier K, et al. Faglig Selskab for Kræftsygeplejersker, Landskursus 2017. 

Effektmåling på kræftområdet – et pilotprojekt

Trier K. Faglig Selskab for Kræftsygeplejersker, Landskursus 2017

Changes in health-related quality of life during rehabilitation in patients with operable lung cancer – a feasibility study (PROLUCA)

Trier K, Sommer M S, Vibe-Petersen J el al. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2016 

Fra ulighed til lighed - et udviklingsprojekt

Andersen C W og Vibe-Petersen J. Center for Kræft og Sundhed København. Rehabilitering og kræft, Nyborg Strand. 2016 

Kontaktperson i kræftrehabilitering

Møller B, Birkemose HK, Trier K. Center for Kræft og Sundhed København. Rehabilitering og kræft, Nyborg Strand. 2016 

Mad er ikke noget, man bare spiser

Sode V. Center for Kræft og Sundhed København. Rehabilitering og kræft, Nyborg Strand. 2016 

Mandetræning - skulder ved skulder

Wejlgaard J, Ravn J, Olesen SB, Faber C, Trier K. Center for Kræft og Sundhed København. Rehabilitering og kræft, Nyborg Strand. 2016 

Socialrådgiveren - en vigtig medspiller i kræftrehabilitering

Mette Aabo, Jette Vibe-Petersen. Center for Kræft og Sundhed København. Rehabilitering og kræft, Nyborg Strand. 2016

PROLUCA. PROLUCA (Perioperative Rehabilitation in Operation for LUng CAncer) – A feasibility study

Maja S. Sommer, Karen Trier, Jette Vibe-Petersen el al. Copenhagen Centre for Cancer and Health. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2014

PROLUCA Postoperative Rehabilitation in Operation for LUng CAncer (PROLUCA) – Rationale and Design 

Maja S. Sommer, Karen Trier, Jette Vibe-Petersen. Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) 2013

PROLUCA (Perioperative Rehabilitation in Operation for LUng CAncer) – Rationale, design and result of a feasibility study

Karen Trier, Maja S. Sommer, Jette Vibe-Petersen et al. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2012

Find flere publikationer

Centrets erfaringer og resultater fra udviklings- og forskningsprojekter deles i forskellige publikationer.