Header menu

Projekter

I Center for Kræft og Sundhed arbejder vi - ud over den daglige drift - med udviklings- og forskningsprojekter.

I Center for Kræft og Sundhed arbejdes der kontinuerligt med at udvikle, afprøve, implementere og evaluere rehabiliteringstilbud i dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Det sker bl.a. gennem forskellige udviklings- og forskningsprojekter.

Læs mere om igangværende udviklings- og forskningsprojekter her:

Høj-intensiv funktionel træning i rehabiliteringen af kræftpatienter

Mænd, sociale fællesskaber og lighed i kræftrehabilitering

REBECCA

Kommunal rehabilitering af den ældre kræftramte borger

Afsluttede udviklings- og forskningsprojekter:

Online understøttet rehabilitering til borgere med hoved-halskræft