Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Sådan henvises til kræftrehabilitering

Behandlende afdelinger og praktiserende læger kan henvise til kræftrehabilitering i Center for Kræft og Sundhed.

Kræftrådgivningen i København

Kræftens Bekæmpelse arbejder ud fra et overordnet mål om, at ”ingen skal stå alene med kræft”.

Kommunal rehabilitering

Lovgrundlag, definition af rehabilitering og kerneopgaven, tværfaglighed, kontaktperson-funktion og evidens.

Medarbejdernes kompetencer

Faglig baggrund og løbende kompetenceudvikling.

Samarbejder

Center for Kræft og Sundhed samarbejder med en række centrale aktører inden for sundhedssektoren.

Særlige målgrupper

Nogle målgrupper er det nødvendigt at have en særlig opmærksomhed på.

Projekter

Center for Kræft og Sundhed arbejder - ud over den daglige drift - også med udviklings- og forskningsprojekter.

Publikationer

Centrets erfaringer og resultater fra udviklings- og forskningsprojekter deles i forskellige publikationer.

Artikler om Center for Kræft og Sundhed

Her kan du læses andres artikler om Center for Kræft og Sundhed og de aktiviteter, centret tilbyder
""

Nyhedsbrev

Center for Kræft og Sundhed udgiver et nyhedsbrev til fagpersoner, der er interesserede i kræftrehabilitering i kommunalt regi.

Materiale om rehabilitering

Centret udvikler materiale om rehabilitering til både sundhedsfaglige og borgere.

TEMA: Status på kommunal kræftrehabilitering

I stedet for temadagen den 28. oktober har vi samlet oplæggene, som vil udkomme i et særskilt nyhedsbrev og ligge tilgængeligt her