Header menu

Du er her

Sådan henvises til kræftrehabilitering

Behandlende afdelinger og praktiserende læger kan henvise til kræftrehabilitering i Center for Kræft og Sundhed.

Kræftrådgivningen i København

Kræftens Bekæmpelse arbejder ud fra et overordnet mål om, at ”ingen skal stå alene med kræft”.

Kommunal rehabilitering

Lovgrundlag, definition af rehabilitering og kerneopgaven, tværfaglighed, kontaktperson-funktion og evidens.

Medarbejdernes kompetencer

Faglig baggrund og løbende kompetenceudvikling.

Samarbejder

Center for Kræft og Sundhed samarbejder med en række centrale aktører inden for sundhedssektoren.

Særlige målgrupper

Nogle målgrupper er det nødvendigt at have en særlig opmærksomhed på.

Publikationer

Centrets erfaringer og resultater fra udviklings- og forskningsprojekter deles i forskellige publikationer.

Projekter

I Center for Kræft og Sundhed arbejder vi - ud over den daglige drift - med udviklings- og forskningsprojekter.

Materiale om rehabilitering

Centret udvikler materiale om rehabilitering til både sundhedsfaglige og borgere.

Nyhedsbrev

Center for Kræft og Sundhed udgiver et nyhedsbrev til fagpersoner, der er interesserede i kræftrehabilitering i kommunalt regi.